Læringsdagene skal på en positiv måte sette fokus på formidling av kunnskap gjennom læring. Læring er som vi alle vet noe som fortsetter gjennom hele livet – «vi er aldri for gamle til å lære noe nytt», men det er allikevel perioder i livet der prosessen er mer intensiv enn andre. Læringsprosessen fra barnehagealder og ut skolesystemet får selvsagt med rette størst fokus fra beslutningstagere og sponsorer. Det er alltid ting vi kan bli bedre på her, hvis vi sammenlikner oss med de beste landene i verden, men systemet er likevel forholdsvis strømlinjeformet og i seg selv lærevillig. Dette har resultert i at skolesystemet, inkludert barnehagen, jevnt og trutt har blitt bedre over de siste 20 årene og vi gjør det bedre og bedre på internasjonale scorer. Nye tiltak og reformer er allerede planlagt for de neste 10 årene der gode erfaringer fra våre nærmeste naboer er blitt tilpasset til det norske skolesystemet.

Men så er det alle de årene vi ikke sitter på skolebenken. Det er jo tross alt flest av dem i livet. Hvordan står det til med læring i denne perioden i livet, når arbeidslivet og tidsklemma gjør bevisstheten om ny kunnskap perifert? Undersøkelser viser at de som gjør seg bevisst egne muligheter for læring (primært utenfor jobben) ofte får til å sjonglere denne kabalen ved rett og slett bli mer effektiv. De aller fleste opplever også at gleden ved å lære noe nytt igjen blir oppdaget og på den måten beriker dagliglivet mer enn det hemmer. Læring av ny kunnskap er faktisk aldri for sent eller unødvendig. Bare spør noen av de tusenvis av pensjonister som i de senere år har gått på kurs for å lære alt fra historie, håndarbeid eller matematikk på ett av de mange tilbudene som i dag eksisterer. Hvis flere hadde vært klar over hvilke tilbud som i dag er tilgjengelige ville nok flere også benyttet seg av dem.

Læringsdagene

Og det er her Læringsdagene kommer inn i bildet. Konseptet er å skape en felles arena for lokal informasjon rundt om i hele vårt land om mulighetene som finnes for å kunne tilegne seg ny kunnskap gjennom læring. Tilretteleggingen skjer gjennom sentralstyrt hjelp i form av pengestøtte, råd for arrangement, markedsføring og ikke minst en profesjonalitet som gjør det enklere for relevante foredragsholdere og bidragsytere å stille opp. Rettigheten til å kunne bruke Læringsdagenes logo i det lokale arrangementet har for de fleste vist seg å være avgjørende for måloppnåelsen.

Ved å opplyse litt om hva som egentlig er læring setter ting i perspektiv og er alltid nyting informasjon som en innledning til planlegging av de mange arrangementene rundt om i landet. Det er også alltid inspirerende å se litt på de som virkelig har fått det til, og til og med fått priser for sin store evne til å formidle kunnskap. Vi skal i denne artikkelen se litt på hva vi bør strekke oss etter som pedagoger ved å intervjue en av de aller beste lærerne. I tillegg til å bli inspirert er det kanskje mulig å plukke opp et praktisk hint eller to. Til slutt må våre trofaste samarbeidspartnere gjennom flere år nevnes. Hvilket samarbeid har vi med de offentlige etater, og hvilke fordeler gir det oss at vi snakker med alle parter på tvers av organisasjoner, folkegrupper og yrker?

Vi håper flere lokale lag, kommuner og bedrifter ønsker å ta del i den offentlige dugnaden for å sette fokus på formidling av kunnskap gjennom arrangert læring. Gjennom denne artikkelen vil vi fortelle om hvordan dette er mulig og om hvilken gunstig effekt det kan ha på lokalmiljøet som bidrar med dette.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *