Læringsdagene er på mange måter en storstilt kampanje som har til hensikt å synliggjøre det utrolige mangfoldige læringstilbudet som finnes gjennom utallige private og offentlige instanser, bedrifter og organisasjoner. Effekten av å gjennomføre en slik felles dugnad har vist seg å være stor og tallet for voksne som tar videre utdannelse øker jevnt og trutt, blant annet på grunn av virkemidler som dette. Når undersøkelser viser at nesten 50 prosent av den voksne befolkningen kunne tenke seg mer utdannelse skjønner vi at det er mye uforløst potensial i det å opplyse om mulighetene som finnes. Det er Voksenopplæringsforbundet som administrerer og står for gjeldende regler og statutter for gjennomføring av arrangement i regi av Læringsdagene.

Hvem kan holde arrangement

Budskapet kan være svært mangfoldig, alt etter hvem som står for arrangementet. Spennet på det kan være meget stort, og fokuset må endres deretter. Generelt kan vi si at intet arrangement er for lite. Alle som har et ønske om å være med å bidra skal få lov til det. Støtten som gis står i forhold til ambisjonen.

De med en politisk agenda vil belyse viktigheten av å ha faglært arbeidskraft i samfunnet øke verdiskapningen og dermed også bruttonasjonalproduktet. De kan med fordel fokusere på hvilke formelle retningslinjer, lover og regler som finnes innen dette. De vil vise til at de som er voksne uten fullført videre utdanning faktisk har rett til å gjennomføre denne.  Har du vært ansatt i mer enn 2 år på samme sted kan du ha rett på permisjon for å gjennomføre studier. De færreste er også klar over at også voksne er i sin fulle rett i å søke Statens lånekasse om lån og stipender.

Organisasjoner som tilbyr voksenopplæring vil forsøke å inspirere sine tilhørere ved å vise at det er full mulig å gjennomføre et studie, ofte med mindre innsats enn det mange tror. For mange som har vært i arbeidslivet en stund er det et stort sprik mellom formal- og realkompetanse. Ved manglende formalkompetanse vil  lønnen som tilbys i de fleste situasjoner ikke stå i forhold til bidraget som gis på jobben. Videreutdanning vil være en liten investering i forhold til høyere lønn i mange år fremover.

Helt i den andre enden av skalaen er det de som ønsker å holde et meget lite arrangement. Det kan være lokale frivillige lag og organisasjoner som ønsker seg flere kursdeltagere på sine kurs innen språk, håndverk eller former av fysisk aktivitet. Eller det kan være det lokale biblioteket som ønsker å informere om sine tilbud, ofte langt mer enn bare det å låne ut bøker. Som sagt, det er rom for alle typer og størrelser arrangementer på Læringsdagene.

Motivasjon for læring

Det er mange motivasjonsfaktorer for å lære seg noe nytt. For mange dreier det seg om å gå opp i lønn gjennom høyere formell kompetanse. Noen kunne tenke seg en sivil grad for å ha muligheten til å søke jobber som krever dette, eventuelt bare ha flere ben å stå på hvis skulle vise seg nødvendig. Høyere utdannelse medfører også høyere sosial status. Tanker om jobbskifte er vanlig, ofte på bakgrunn av misnøye over lav lønn, bruk av deltid eller dårlig kultur på jobben. Uansett hva den indre motivasjonsfaktoren faktoren måtte være så gjelder det å komme seg i gang med studiene. Når skrittet først er tatt og man kommer i gang, vil gleden av ny kunnskap i seg selv motivere til å fortsette. Hodet og intellektet kan trenes på samme måte som styrke og kondisjon. Holder vi hodet i form ved å stadig utfordre oss selv med noe nytt vil, så vil det også fungere mer optimalt. Ikke så rart når man tenker etter, men ofte er dette noe vi ikke tenker på. Det er mye forskning og mange studier som konkluderer med dette.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *