Som tidligere beskrevet så har Læringsdagene inneholdt arrangementer av alle størrelser. Pengestøtten som gis står selvsagt i forhold til ambisjonsnivået, men det er ingen nedre grense her. For de mange som ikke har gjennomført et arrangement i forbindelse med Læringsdagene før kan det være nyttig å se litt på hva som er gjort tidligere. Det kan muligens inspirere nye organisasjoner og bedrifter til å starte planleggingen. Derfor vil det nå komme noen eksempler på hva andre har gjort.

Voksenopplæringsforbundet

Voksenopplæringsforbundet er en av de store aktørene i Norge på – ja, nettopp opplæring av voksne. I tillegg til å stå for administreringen av Læringsdagene, så arrangerer de også sine egne arrangement. De har derfor lange tradisjoner når det gjelder Læringsdagene og det å holde arrangement. Faktisk gjennomfører de flere arrangement på samme tid. Hvert år bestemmer de seg for å fokusere på en spesifikk nisje eller område som arrangementene skal dreie seg om. Det kan for eksempel være fokus på hvordan innvandrere som tar utdannelse kan forberede seg for den norske arbeidskulturen. Eller det kan dreie seg om hvordan deltidsstudier av forskjellige slag må innrette seg for å kunne være gjennomførbart for voksne i arbeid. Nylig var fokuset på hvordan frivillige organisasjoner kunne drive opplæring i sine egne rekker for en mer effektiv virksomhet. Her var arrangementet rettet både mot praktiske løsninger, men også lover og regler i forbindelse med arbeidsgiveransvar og personalpolitikk.

Gamle Oslo Frivillighetslag

Her er et godt eksempel på at frivillighetslag også kan ha stor nytte av bistand i forbindelse med å spre kunnskap om sitt virke. Ofte samarbeider Gamle Oslo med andre frivillighetslag for å gjøre arrangementet enda mer innholdsrikt. De har også samarbeidet med lokale bibliotek, skoler og asylmottak. Ved å kurse sine frivillige dugnadsarbeidere oppnår de mange gunstige effekter. Arbeidet som de frivillige utfører blir bedre og de opplever at pågangen for å bli frivillig øker når arbeidet i tillegg gir høyere kompetanse. Personellet ønsker da ofte å stå lenger som frivillig. Arrangementet legges derfor opp til at frivillige, og potensielt fremtidig frivillige, skal få mer informasjon om hvilket kurstilbud som gis i frivillighetslaget. I praksis blir det gjennomført en rekke foredrag med erfarne frivillige, samt at det blir satt opp stands i Oslos gater med informasjonsplakater og flyers. I fremtiden er det også planer om å benytte frivillige til undervisningstilbud for innvandrere enten på mottak eller som nylig innflyttet.

Akershus sangerforum

Akershus sangerforum er et godt eksempel på at et lite lag kan holde arrangementer i forbindelse med Læringsdagene. Hele 14 forskjellige kurs ble hold i forbindelse med arrangementet og nesten 100 deltakere hadde meldt sin interesse. Målet for sangerforumet er selvsagt å rekruttere nye medlemmer, samt holde på de gamle. En effektiv og sosial måte å gjøre dette på er så samkjøre gruppen i forskjellige typer voksen opplæring. Det ble derfor arrangert prøvetime innen en hel rekke forskjellige kurs. Eksempler på dette er økonomi for små organisasjoner, fysisk trening for sangere og musikere, trekkspill, sangteknikk, lære å lese noter, musikkhistorie, hvordan lage musikkvideo, etc. Etter at prøvetimene ble alle invitert på lokal konsert og selv oppfordret til å hive seg med på sangen.

Alt dette er bare eksempler på hvordan et arrangement kan legges opp. For nye organisasjoner som ønsker å delta vil det om ønskelig være tett oppfølging fra voksenopplæringsforbundet. Det har så å si aldri blitt rapportert om mislykkede arrangementer. Så lenge motivasjonen og humøret er der, så ordner det meste seg til det beste. Derfor – vurder om organisasjonen, bedriften eller instansen du tilhører kunne hatt nytte av å gjennomføre et arrangement i regi av Læringsdagene. Det er duket for en vinn – vinn situasjon for de fleste.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *